Стена

drag
ifhub.club/2017/12/23/podpolnyy-voennyy-nashe-delo-pravoe-vrag-budet-razbit-pobeda-budet-za-nami.html#cut — я там высказался на счет разгромного обзора.
drag
drag
www.youtube.com/watch?v=NxsVtyavEBs — «Интертрейт пролог»
drag
www.youtube.com/watch?v=62h65Y49rIo — «Смешарики мордобой»